UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

(MÜHENDİLSİK FAKÜLTELERİ İLGİLİ BÖLÜMLER, SİVİL HAVACILIK YO.)

 

 

HAVA TRAFİK KONTROL

 

Mevcut Bölümler : Hava Trafik Kontrol

         Alacağı Unvan     : Meteoroloji Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : Özel Yetenek

         Eğitim Süresi       : 4

 

Hava trafik kontrol programının amacı, hava limanlarında uçakların güvenli bir biçimde kalkış ve inişlerini sağlayacak insan gücünü yetiştirmek. Hava trafik kontrol programında matematik ve fizikten başka, davranış bilimleri, temel havacılık, kule kontrol (teorik ve pratik), radarsız yaklaşma (teorik ve pratik), radarsız saha kontrol gibi dersler okutulur.

 

Hava trafik kontrol programını bitirenlere "Hava Trafik Kontrolörü" unvanı verilir. Hava trafik kontrolörü görevli olduğu hava limanında hava sahası içerisinde uçakların kalkışlarını ve inişlerini, hava kontrol kulesindeki haberleşme cihazları ile sağlar. Uçaklar hakkında telsizle iletişim kurar; pilotlara izleyecekleri rotaları, uçuş yükseklikleri ve hava koşulları hakkında bilgileri, iniş ve kalkışları ile ilgili gerekli talimatı verir. Hava trafik kontrolörleri, Devlet Hava Limanları işletmelerinde görev alabilirler.

 

HAVACILIK İŞLETMESİ

 

Mevcut Bölümler : Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Hava Ulaştırma

         Alacağı Unvan     : Hava Ulaştırma İşletmecisi

         ÖSS Puan Türü    : EA

         Eğitim Süresi       : 4

 

Havacılık işletmesi programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmek. Havacılık işletmesi programında matematik, davranış bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri, erodinamik ve performans, hareket ve hava seyrüseferi, işletme ve muhasebe alanında dersler okutulur.

 

Havacılık işletmesi programını bitirenler “Hava Ulaştırma İşletmecisi" unvanı ile görev alırlar. Hava ulaştırma işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. Hava ulaştırma işletmecileri THY'de ve özel havacılık şirketlerinde is bulabilirler.

 

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Mevcut Bölümler : Meteoroloji Mühendisliği

         Alacağı Unvan     : Meteoroloji Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Meteoroloji mühendisliği programı, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar. Meteoroloji mühendisliği programın da matematik, geometri, fizik, kimya, teknik resim, bilgisayar bilimi ile meteorolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında dersler okutulur.

 

Meteoroloji programını bitirenlere "Meteoroloji Mühendisi" unvanı verilir. Meteoroloji mühendisi çalıştığı kurumda geniş coğrafi alanlarda ısı, yağış, elektrik basınç, nem, don vb. yönlerden meydana gelen değişmeleri inceler; bölgenin ısı, yağış, basınç, nem haritalarını hazırlar, hava değişikliklerini önceden kestirmeye çalışır.

 

Meteoroloji teknik bir alan olup meteoroloji mühendisleri çeşitli dallarda uzmanlaşabilmektedirler. Örneğin

Meteoroloji mühendisleri, hava tahmin istasyonlarında, atmosferdeki değişiklikleri doğru ve ayrıntılı bir biçimde saptayabilmek için günün 24 saatinde çalışma halindedirler. Bu nedenle meteoroloji mühendisleri nöbetleşerek görev yaparlar. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır.

 

Meteoroloji mühendislerinin çalışmalarına günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır. Ulusal savunmamızda, tarım, ulaştırma ve turizm alanında meteorologların vereceği hava tahmin raporlarına gereksinme vardır. Ancak meteoroloji mühendislerinin özel sektörde çalışma olanakları yoktur.

 

UÇAK GÖVDE-MOTOR MÜHENDİSLİĞİ

 

Mevcut Bölümler : Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde-Motor Bakım

         Alacağı Unvan     : Uçak Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Uçak Gövde-Motor mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Uçak mühendisliği bölümünde temel fen bilimleri, termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği, bilgisayar, elektrik-elektronik, aerodinamik, gaz dinamiği, yapı-malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi uygulamalı ve teorik mühendislik dersleri verilir. Öğrenciler THY’de ve özel uçak şirketlerinde staj yaparlar.

 

Uçak Gövde-Motor mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Uçak Gövde-Motor Mühendisi" unvanı verilir. Uçak Gövde-Motor mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar; tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların pazarlanmasında görev alır. Uçak gövde-motor mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.

 

Uçak gövde-motor mühendisleri, ülkemizde THY’de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, TUSAS’ta, MKE’de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar.

 

UÇAK ELEKTRİK ve ELEKTRONİLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Mevcut Bölümler : Havacılık Elektrik Elektroniği, Uçak Elektrik Elektronik

         Alacağı Unvan     : Havacılık Elektrik ve Elektronik Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Havacılık Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programına da havada seyreden her çeşit aracın  haberleşmesi sisteminde hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Mühendisliği programında fizik, cebir, geometri, dinamik, statik, devre analizi, alan teorisi, lojik devre, haberleşme teorisi, sayısal haberleşme, analog haberleşme gibi dersler okutulur.

 

Havacılık Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini bitirenler "Havacılık Elektrik Elektronik Mühendisi" unvanı almaya hak kazanırlar. Havacılık Elektrik ve Elektronik mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının elektronik dizaynını, ön projesini hazırlar; uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar. Havacılık elektrik elektronik mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda elektrik-elektronik işlemlerinde işletme ve bakım mühendisliği görevlerini de yürütür.

 

Havacılık elektrik elektronik mühendisleri, ülkemizde THY’de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, TUSAS’ta, MKE’de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri sırasında almış oldukları haberleşme (telekomünikasyon) mühendisliği bilgileri sayesinde haberleşme mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar.

 

UZAY MÜHENDİSLİĞİ

 

Mevcut Bölümler : Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uzay Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği

         Alacağı Unvan     : Uzay Mühendisi

         ÖSS Puan Türü    : SAY

         Eğitim Süresi       : 4

 

Uzay mühendisliği programının amacı, uzay bilimleri ve uzay teknolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır. Uzay mühendisliği programında matematik, fizik ve astronomi konuları ile ilgili dersler olmak üzere, uzay teknolojisi ile ilgili dersler okutulmaktadır.

 

Uzay mühendisliği programını bitirenlere "Uzay Mühendisi" unvanı verilmektedir. Uzay mühendisleri hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yaparlar.

 

Uzay mühendisleri ASELSAN, ROKETSAN, TÜB_TAK ve Marmara Araştırma Enstitüsü gibi kuruluşlarda görev alabilirler. Uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarında ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.