MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

(MESLEKİ EĞİTİM FAK. ENSÜSTİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İLGİLİ BÖLÜMLER)

 

 

       1- EV HİZMETLERİ BÖLÜMLERİ

 

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri

  Öğretmenliği, Ev Yönetimi Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : EA

         Eğitim Süresi       : 4

 

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programında, genel biyoloji, insan anatomisi ve fizyolojisi, ana çocuk sağğı ve aile planlaması, birey ve öğrenme süreçleri, beslenme ilkeleri, ev ve kurum araçları, besin hazırlama, yemek planlama ve servis, ev tekstili, toplum beslenmesi, pazarlama gibi alan dersleri

okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

 

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programını bitirenlere “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmeni” unvanı verilir. Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

 

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğretmen olarak

çalışabilecekleri gibi toplu yemek yenen kamu ve işyerlerinde de çalışma olanağına sahiptirler.

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : SÖZ

         Eğitim Süresi       : 4

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programının amacı, 3-6 yaş arasındaki çocukları eğitecek

öğretmenleri yetiştirmek. Çocuk Gelişimi ve eğitimi öğretmenliği programında biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi temel nitelikte derslerden başka, çocuk gelişimi, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim ve çocuk ruh sağğı gibi dersler verilmekte, uygulama yaptırılmaktadır. Bu programlarda ,eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulmaktadır.

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programı bitirenlere “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar anaokullarında bulunan, henüz ilköğrenime başlamamış çocuklara temel sosyal davranışlar ve okuma yazmaya hazırlık olabilecek beceriler kazandırırlar. Çocuk Gelişimi ve eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına, diğer resmi kuruluşlara, belediyelere ve özel sektöre bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler Ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenlere çok ihtiyaç vardır.

 

       2- EL SANATLARI BÖLÜMLERİ

 

ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Trikotaj Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : SÖZ

         Eğitim Süresi       : 4

 

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında trikotaj konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği programında makine teknolojisi, birleştirme teknikleri, trikotaj süsleme, çocuk giysileri yapım teknikleri, metodoloji, fantezi giyim yapım teknikleri, ürün tasarımı gibi alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

 

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği programını bitirenlere “Trikotaj (Çiçek, Örgü, Dokuma) Öğretmeni” unvanı verilir. Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

 

Çiçek, Örgü, Dokuma öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde, özel dershanelerde, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

 

DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Dekoratif Ürünler Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Dekoratif Ürünler Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : SÖZ

         Eğitim Süresi       : 4

 

Dekoratif ürünler öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında dekoratif ürünler konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Dekoratif ürünler öğretmenliği programında temel sanat kültürü, dekorasyon becerileri kazandıran çoğunluğu pratik dersler okutulur. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

 

Dekoratif ürünler öğretmenliği programını bitirenlere ”Dekoratif Ürünler Öğretmeni” unvanı verilir. Dekoratif ürünler öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır.

Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

 

Dekoratif ürünler öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. Mezunlar, isterlerse, dekoratif ürünler üreten işyeri açabilirler.

 

NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Nakış Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Nakış Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : SÖZ

         Eğitim Süresi       : 4

 

Nakış Öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında nakış öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Nakış öğretmenliği programında el nakışları, makine nakışları, temel sanat eğitimi, mesleki resim ve makine bilgisi gibi alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

 

Nakış yönetimi öğretmenliği programını bitirenlere “Nakış Öğretmeni” unvanı verilir. Nakış öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

 

Nakış öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde ve özel dershanelerde öğretmen olarak

çalışma olanağına sahiptirler.

 

       3- GÜZEL SANATLAR BÖLÜMLERİ

 

GELENSEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : Özel Yetenek

         Eğitim Süresi       : 4

 

Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği programının amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında geleneksel Türk el sanatları öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Geleneksel Türk El Sanatları tezhip (süsleme), eski yazı (hat), eski çini onarımları, halı-kumaş anabilim dallarından oluşmaktadır. Bu konularla ilgili temel sanat eğitimi, sanat tarihi, uygarlık tarihi, temel tasarım gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

 

Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği programında okumak isteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

 

Geleneksel Türk El Sanatları öğretmenliği programını bitirenlere “ Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmeni” unvanı verilir.Geleneksel Türk el sanatları öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

 

Geleneksel Türk el sanatları öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim kurumlarıdır. Mezunlar isterlerse kendi işlerini de kurabilirler.

 

GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Grafik Öğretmenliği, Mesleki Resim Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Grafik Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : Özel Yetenek

         Eğitim Süresi       : 4

 

Grafik öğretmenliği programının amacı, teknik liselerle endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında grafik öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Grafik öğretmenliği programında genel kültür derslerinin yanı sıra temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, tasarım psikolojisi, grafik-tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları , ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

 

Grafik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, düzgün şekil çizebilen, üretici, araştırıcı el ve gözü eşgüdümle kullanabilen kimseler

olmaları gerekir. Program özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci almaktadır.

 

Grafik öğretmenliği programını bitirenlere “Grafik Öğretmeni” unvanı verilir. Grafik öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir,işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

 

Grafik öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim

kurumlarıdır. Mezunlar isterlerse kendi işyerlerini de kurabilirler.

 

       4- GİYİM BÖLÜMLERİ

 

GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Giyim Endüstrisi Öğretmenliği, Hazır Giyim Öğretmenliği, Giyim Öğretmenliği,

         Alacağı Unvan     : Giyim Endüstrisi Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : EA

         Eğitim Süresi       : 4

 

Giyim Endüstrisi öğretmenliği programının amacı Kız meslek liseleri , Anadolu kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında giyim endüstrisi konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Giyim endüstrisi, adi giyim (terzilik) ve hazır giyim olmak üzere ikiye ayrılıyor. Giyim endüstri öğretmenliği programında kalıp hazırlama teknikleri, giyim teknolojisi, tekstil teknolojisi, temel sanat eğitimi, basit konfeksiyon teknikleri, giyim tarihi, giyim süslemeleri, gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

 

Giyim endüstri öğretmenliği programını bitirenlere “Giyim Endüstri Öğretmeni” unvanı verilmektedir. Mezunlar Giyim Endüstri Öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, hazır giyim konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

 

Giyim Endüstri öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Giyim endüstri öğretmenleri özel sektöre bağlı işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler.

 

KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : SÖZ

         Eğitim Süresi       : 4

 

Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği programının amacı, kız meslek liseleri ile yaygın eğitim kurumlarında kuaförlük ve güzellik bilgisi alanında eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Kuaförlük ve güzellik bilgisi programında, meslek kimyası, mesleki anatomi ve fizyoloji gibi elektrik ve makine bilgisi gibi temel derslerden başka, cilt bakımı ve uygulaması, epilasyon, tırnak bakımı, saç bakımı ve yapımı, makyaj, yüz ve vücut masajı, sahne ve objektif makyajı gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri , ölçme - değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

 

Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği programını bitirenlere “Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir. Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

 

Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağ

örgün ve yaygın eğitim kurumlarıdır. isteyenler özel bir is yerinde kuaför ve güzellik uzmanı olarak

çalışabilecekleri gibi kendi iş yerini de açabilirler.

 

MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ

 

         Mevcut Bölümler : Moda Tasarımı Öğretmenliği, Moda ve Tasarımı Öğretmenliği

         Alacağı Unvan     : Moda Tasarımı Öğretmeni

         ÖSS Puan Türü    : EA

         Eğitim Süresi       : 4

 

Moda tasarımı öğretmenliği programının amacı kız meslek liselerinde, Anadolu kız meslek liselerinde, endüstri meslek liselerinde, Teknik liselerde ve yaygın eğitim kurumlarında moda tasarımı konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmek. Moda tasarımı öğretmenliği programında ilk iki yılında uygulama alanları ile ilgili teknolojik bilgiler ve malzeme bilgileri verilmekte daha sonraki yıllarda uygulamaya dönük tasarım çalışmaları yaptırılmaktadır. Eğitim süresince öğrencilerin genel kültür ve sanat bilgileri ile teknolojik bilgilerinin geliştirilmesine özen gösterilmektedir.

 

Moda Tasarımı programını başarı ile tamamlayanlar “Moda Tasarımı Öğretmeni” unvanı  verilir. Moda tasarımı öğretmeni örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, tekstil konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

 

Moda tasarımı öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Moda tasarımı öğretmenleri özel sektöre bağlı işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler.