SIMPLE PRESENT TENSE  (Geniş zaman)

POSITIVE

NEGATIVE

QUESTION

 I

-

 write

 I

 do

not

 write

 do

 I

 write

 you

-

 write

 you

 do

not

 write

 do

 you

 write

 we

-

 write

 we

 do

not

 write

 do

 we

 write

 they

-

 write

 they

 do

not

 write

 do

 they

 write

 he

-

 writes

 he

 does

not

 write

 does

 he

 write

 she

-

 writes

 she

 does

not

 write

 does

 she

 write

 it

-

 writes

 it

 does

not

 write

 does

 it

 write

 

 genel olayları ve durumları vurgulamak için Simple Present tense kullanılır.

1.Water consists of hydrogen and oxygen

2.Most animals kill only for food

3.The world is round

Simple Present tense genelde olan olay ve durumla vurgulamak için kullanılır ,bunlar; geçmişte vardı , şu an var , gelecekte de olacak . örn : Dünyanın dönmesi .

1.I study for two hours every night

2.My classes begin at nine

3.He always eats a sandwich for lunch

Simple present tense günlük aktiviteleri ve alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır.

1.I don't recognize that man

2.He needs a pen right now

Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri olmadığından bu tens'te kullanılmaları zorunludur.

Aşaıdaki fiiler normalde continuous tenslerle kullanılmazlar

Appreciate

Depend

Hate

Need

See

Understand

Believe

Dislike

Hear

Owe

Seem

Want

Belong

Doubt

İmagine

Own

Seem

İnclude

Care

Envy

Know

Possess

Smell

 

Consist

Exist

Like

Prefer

Sound

 

Cost

Fear

Love

Realise

Suppose

 

Contain

Feel

Mean

Remember

Taste

 

Sonu  s , sh , ch , x  ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri  -es takısı alırlar.

Finish

Finishes

Watch

Watches

Bus

Buses

Box

Boxes

Sonu y ile biten sözcükler - ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece - s gelir

Study

studies

Try

tries

Baby

babies

Boy

boys

Sonu f veya fe ile biten sözcükler - ves takısıyla çoğul olurlar 

knife

knives

shellf

shellves

Geniş zamanda Have  fiili  he , she , it  için  has olarak değişir.

·        I have a shover everyday

·        John has a shover everyday

Sıklık belirten fiiller Sımple present tens'te özneden hemen sonra gelirler

always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman)

·        Sue always arrives at work early

·        I usually go to work by car but sometimes I walk

·        Julia never eats breakfast